KURSLARIMIZ
KPSS – B (Lisans)

KPSS B Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

 

1. KPSS B Memurluk (Lisans) Nedir?

 

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ÖSYM Başkanlığı tarafından iki yılda bir (çift yıllarda) Lisans öğrencileri için Temmuz 2020'de, Lise - Önlisans öğrencileri için Ekim 2020'de yapılan bir sınavdır. KPSS B lisans sınavına bir lisans programından mezun olmuş ya da mezun olacak durumda bulunan öğrenciler katılabilir.
 

2. KPSS B Memurluk (Lisans) Kadroları Nelerdir?

 

Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadroları KPSS B kadrolarıdır. Kaymakam, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı gibi kadrolar ise KPSS A kadrolarıdır.

 

3. KPSS B memurluk Kadrolarına Atamalar Nasıl Yapılır?

 

KPSS B (Lisans) Memurluk adayı, KPSS sonuç belgesinde bulunan KPSS P3 puan türünü merkezi atamalarda veya ara atamalarda kullanabilirler. Merkezi atamalar 2 yıl boyunca her yılın Kasım ve Haziran aylarında ara atamalar ise kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılmaktadır. Ara atamalara aynı zamanda "Kurumsal Atama" da denilmektedir.
 
Sınava giren adaylar, KPSS'den elde ettikleri puanlar ile Kasım ve Haziran aylarında yapılan merkezi atamalarda ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu ile tercih yapmaları gerekmektedir. Adaylar bu kadrolara tercih yaparken aranan nitelikleri dikkatlice inceleyerek kendilerine uygun olan kadroları, puanlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle tercih yapmalıdır. Ayrıca adaylar bu puanlarını 2 yıl boyunca ara atamalarda yani kurumsal atamalarda da kullanarak tercih yapabilirler.
 
 

4. KPSS B Memurluk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

a. KPSS memurluk kadroları için sınav ne zaman yapılmaktadır?

 

KPSS B  memurluk kadroları için sınav ÖSYM tarafından 2 yılda bir çift yıllarda (2020,2022,2024...) yapılmaktadır. Bu kadrolara girmek isteyen lisans mezunu adaylar 2020 yılının Haziran ayında; Lise - Önlisans mezunu adaylar ise aynı yılın Ekim ayında sınava girmeleri gerekmektedir.
 
 

b. KPSS B memurluk kadrolarına atanmak için hangi sorular yanıtlanmalıdır?

 

KPSS B  memurluk sınavında toplam 120 soru bulunmaktadır. Soru dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
Genel YetenekGenel Kültür
Türkçe  30 SoruTarih 27 Soru
Matematik 30 SoruCoğrafya  18 Soru
  Vatandaşlık 15 Soru
 

c. KPSS B memurluk sınavına son sınıf öğrencileri de girebilir mi? 

 

Sınav sonuçlarının geçerli olduğu 2 yıl süresince mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS B memurluk sınavına girebilirler.
 
 

d. KPSS B memurluk atamaları nasıl yapılır?

 

KPSS B memurluk atamaları merkezi ve kurumsal atama olmak üzere iki farklı şekilde yapılır.
 
 

e. KPSS B memurluk "merkezi atamaları" ne zaman yapılmaktadır?

 

KPSS B  memurluk merkezi atamaları, 2 yıl boyunca Kasım ve Haziran aylarında yapılmaktadır.
 
 

f. KPSS B memurluk "kurumsal atamaları" ne zaman yapılmaktadır?

 

KPSS B  kurumsal atamaları, ilgili kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılır.
 
 

g. KPSS B memurlukta yabancı dil sınavının önemi nedir? 

 

Yabancı dil sınavı adayların tercihine bağlıdır.
 
 

h. KPSS B kadrolarına atanmak için hangi puan türleri kullanılmaktadır?

 

KPSS B  kadroları için gerçekleştirilen atamalarda Lisans mezunu adaylar için P3, Önlisans mezunu adaylar için P93, Lise mezunu adaylar için P94 puan türleri geçerli olmaktadır.
 
 

ı. KPSS B memurluk atamalarında yaş sınırı var mıdır?

 

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. B grubu kadrolar için üst  yaş sınırı yoktur. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise en az 15 yaşını doldurmuş ve mahkeme kararı ile reşit kılınmış olmak şartı ile devlet memurluklarına atanabilirler. 
 
 

i. KPSS B'den başka sınav yapılır mı?

 

Merkezi atamalarda ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Fakat kurumsal atamalarda ayrıca mülakat yapılabilir.
 
 
 

 


KPSS B Memurluk (Lisans)   

B grubu kadrolara başvurabilmek için yönetmelikte belirli bir puan sınırı getirilmemiştir. Yayımlanan kadrolarda her adaya 15 ile 30 tercih hakkı tanınmaktadır. Adayların başvurusu incelenip kendisi ile birlikte o kadroya aday olmuş kişilerin puanları sıralamaya konulduğunda; sıralaması, alınacak kişi sayısının içinde kalıyorsa ataması gerçekleşmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Ziraat mühendisi, Veteriner hekim

Sağlık Bakanlığı; Tabip, Eczacı, Diş hekimi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; İnşaat mühendisliği, Makine mühendisliği, Mimar

İller Bankası; ; İnşaat mühendisliği, Makine mühendisliği, Mimar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; Mühendis, Mimar

Devlet Planlama Teşkilatı; Sosyolog, Kimyager, Eczacı, Mühendis

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kütüphaneci, Sosyolog, Arkeolog, Turizmci

Türkiye İstatistik Kurumu; İstatistikçi, Fizikçi, Matematikçi

Çevre ve Orman Bakanlığı; Orman ve Çevre mühendisleri, Kimyager

Dış Ticaret Müsteşarlığı; Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; İstatistikçi, Sosyolog, Psikolog, Felsefeci

Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü; sosyal hizmetler, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi
Ortaöğretim ve önlisans mezunlarının B kadro adayı olarak katılacakları sınav KPSS – 2`dir. Bu sınav tek oturum olup içeriği Genel Yetenek – Genel Kültür testlerinden oluşmaktadır.
Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan lisans mezunları  KPSS – 1`den aldıkları KPSS P3 puan türüyle tercihlerini yaparken ortaöğretim ve önlisans mezunları KPSS – 2`den almış oldukları puanlarla tercih yapmaktadırlar.

Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar B kadrolarıdır.
4 yıllık lisans mezunu olarak B kadrolarına aday olacak kişiler KPSS – 1 sınavına katılacaklar ve bu sınavda Cumartesi sabah oturumundaki 120 sorudan oluşan Genel Yetenek – Genel Kültür testlerini cevaplayacaklardır. Sınav sonrası B kadrolara atama için kullanacakları puan türü KPSS P3 puan türüdür.
Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS – 1`e girmektedir. Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece Genel Yetenek – Genel Kültür sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların genellikle Yabancı Dil ve ya Pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur. Diğer taraftan, alım yapılan ve A kadro olarak adlandırılan bazı müfettiş, uman, kontrolör ve denetmen yardımcılıklarına mühendislik ve hatta başka fakülte mezunlarının da başvurusu sınırlıda olsa kabul edilmektedir. A kadro türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen mühendislik ve hatta başka fakülte mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak Yabancı Dil sınavına ve gerekli görülmesi durumunda Pazar günü yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da katılmaları gerekebilir.
Genel itibariyle A grubu kadrolara İİBF, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme Fakülteleri ile bu fakültelere denk fakültelerden mezun olanlar aday olurlar. Ancak bazı kurumlar bazı A kadrolar için bu fakültelerin dışında başka fakülte ve bölümlerden mezun olmak şartını ararlar. Örnek olarak şunları belirtebiliriz.

B grubu kadrolar, 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, A kadrolarında belirtilen meslekler dışında ki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro B kadrosudur.