KURSLARIMIZ
YDS

YDS Nedir? 

 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan merkezi bir sınavdır. 2013 yılında eski KPDS, ÜDS, KPSS İngilizce ve TUS İngilizce sınavları yerine tek sınav olarak ÖSYM tarafından uygulanmaya başlanmıştır. YDS ilk kez 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirilmiştir. 
 

e- YDS Nedir? 

 

ÖSYM tarafından bilgisayar üzerinden (elektronik sınav) yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavların (e-YDS) ilk uygulaması 20 Eylül 2014 tarihinde yapılmıştır.
 
e-YDS, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklar. YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.
 
Aynı dilden her ay düzenlenen YDS'ye yılda sadece 1 kez girilebilir. e - YDS'ye katılan bir aday, yılda 2 kez yapılan normal YDS'ye başvuru hakkına ayrıca sahiptir.
 
 

YDS Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 

YDS Yılda Kaç Kez Yapılır? 

YDS her yıl genellikle Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılır. 
 
  
YDS Hangi Dillerde Yapılır? 
YDS İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça için yılda 2 kez, bunun dışındaki diller için her yıl ilkbahar döneminde yapılacaktır.
 
 
YDS'de Soru Sayısı ve Sınav Süresi Nedir?
Soru sayısı 80 ve Sınav süresi 180 (3 saat) dakikadır. (4 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşecek olan YDS'den itibaren sınavlarda optik form dağıtılmayacak olup işaretlemeler kitapçık üzerinden yapılacaktır.) 
 
 
 
YDS Sınavından Alınan Puan Ne Kadar Geçerli Olur? 
YDS'nin belirli bir geçerlilik süresi yoktur. Kurumlar kendileri süre tanımlayabilmektedirler. Ancak dil tazminatı almak isteyen adaylar 5 yıl süreyle puanlarını kullanabilmektedirler. 5 yıl sonunda sınava girmeyenlerin dil tazminat ücretleri bir alt seviyeye düşmektedir.  Eğer YDS'ye aynı dilden birden fazla kez girilmiş ise alınan puanlardan en yüksek olanı geçerli sayılıp düşük olan puan en son girilen sınavdan alınmış olsa dahi geçersiz sayılır.
 
 
YDS Puanı Kimler İçin Gereklidir?
 • *Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan   çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda   yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler,
 • *Kamu Kurumların Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlileri,
 • *657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcıları, 
 • *Doçent, doktora ve sanatta yeterlik sınavına girecek adaylar,
 • *Araştırma görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler,
 • *YÖK kararıyla yurtdışına lisansüstü öğretim görmek isteyenler.
 • *Yüksek Lisans programlarına girecek lisans programı mezunları,
 • *Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler,
 • *Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurt dışı görev vs. nedeniyle dil bilgisi düzeyini düzeyini belirlemek isteyenler,
 • *Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar,
 • *Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

 

YDS Hangi Alanlarda Yapılır? 

YDS; ÜDS ve KPDS'nin bileşkesi olarak üç temel bilimden de(fen, sağlık, sosyal) sorular içermektedir. Ancak ÜDS'den farklı olarak YDS'de bilim dalı ayrımı yoktur; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, ütün adaylar aynı sınava tabi tutulmaktadır.

 
Önemli :
 
1. Kimi üniversiteler (enstitüler) yüksek lisans ya da doktora adayları için getirilen YDS'deki asgari puan barajını yükseltebilmektedirler. Bu nedenle adayların, öğrenim görmeyi düşündükleri enstitüye doğrudan başvurarak yüksek lisans ya da doktora için şart koşulmuş asgari puanları öğrenmeleri yararlarına olacaktır.
 
2. Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora başvurusu yapan adaylara, kendi dil sınavlarını uygulayabilmektedir. Bununla birlikte bu tür bir sınavı başaran aday, yeterlik ya da tez aşamasına geldiğinde YDS'ye girmek ve bağlı olduğu enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari puanı almak zorundadır.
 
 

YDS Puanlama Sistemi Nasıldır? 

YDS'de yanlış cevaplar  doğru cevapları götürmez. Her soru 1,25 puan değerindedir.

Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Alınan sonuçların karşılıkları şu şekildedir:

 

  90 - 100 arası(A) seviyesi     
  80 - 89 arası(B) seviyesi
  70 - 79 aras(C) seviyesi
  60 - 69 arası(D) seviyesi
  50 - 59 arası(E) seviyesi
 
 
 

YDS Soru Dağılımları 

 
  1 -  6 arası  Kelime
  7 - 16 arası Gramer
 17 - 27 arası Cloze Test
 28 - 37 arası Cümle tamamlama
 38 - 40 arası Çeviri İng. Tür.
 41 - 43 arası Çevri Tür. İng.
 44 - 64 arası Paragraf
 65 - 69 arası Diyalog Tamamlama
70 - 71 arası Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma
72 - 75 arası Paragraf Tamamlama
76 - 80 arası Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle