KURUMSAL
Temel Değerler
  1. Adalet/Hakkaniyet + Güvenilirlik
  2. İnsana Değer Vermek
  3. Açıklık (Şeffaflık)/Saydamlık
  4. Sürekli Gelişme ve Geliştirme
  5. İşbirliği (Takım Ruhu) ve Ortak Sinerjinin Gücüne İnanmak
  6. Ailevi ve Manevi Değerlere Sahip Çıkmak
  7. Görev ve Sorumluluk Duygusu
  8. Yenilikçi ve Yaratıcı
  9. Liderlik